Taco Bestått K-test 2014 Film
Mh beskrivelse H kullet 2 mai 2015 (Taco og Biffen gjennomført)
*De hadde ikke testleder på Mh, og Taco hadde FØR Mh’n vist stor misnøye mot ene beskriveren (som flere andre hunder!) Han som skulle fungere som testleder. Etter moment 1, satte de inn beskriver nr 2 i stedet, og det er han hun leker med under moment 2..

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT-
Hilsning
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna.  TACO Aksepterer kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna  Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert BIFFEN Intensiv kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe.
1 b
KONTAKT
Samarbeid
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig.  TACO Følger med hele veien. Nøytral  Følger med villig. Engasjerer seg. BIFFEN Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer og/eller  bite forsøk Unnviker, trekker seg unna, eller søker støtte hos fører. TACO Aksepterer/ nøytral  Aksepterer. svarer med kontaktadferd  Aksepterer. Intensiv kontakt-adferd mot testleder BIFFEN
2a LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke men viser interesse. Leker ,starter langsomt men blir aktiv. Starter rask, leker aktivt. BIFFEN TACO Leker veldig  aktivt, starter veldig raskt
2b LEK 1
Griping
Griper ikke. Griper ikke, men snuser på gjenstanden. Griper forsiktig eller nyper i gjenstanden Griper direkte med hele munnen. BIFFEN TACO Griper direkte, hugger .gjenstanden
2 c LEK 1
Dragkamp
Griper ikke Griper forsiktig, slipper, holder, drar ikke i mot. Biter, drar  i mot , slipper ,tar nytt tak Griper direkte med hela munnen, drar  i mot til testleder slipper.  Griper direkte med hela munnen, rykker, drar i mot til testleder. slipper BIFFEN TACO
3 a JAKT
Forfølgelse
Starter ikke TACO (2gang) Starter men avbryter Starter eller springer langsomt. Kan øke farten. Avslutter. Starter med høy fart, målrettet -bremser ned  ved byttet TACO (1gang)  BIFFEN(x 2) Starter direkte , stor fart Løper forbi byttet. Kan snu.
3 b JAKT
Gripning
Overser byttet/
Springer ikke frem TACO (2gang)
Griper ikke, snuser på gjenstanden  BIFFEN.(x2) Griper  noe tvilende
eller med tidsforsinkelse.
Griper direkte, slipper. TACO (1gang) Griper direkte, beholder byttet minst 3 sek. 
4AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/inaktiv. Er oppmerksom og   rolig, står,  sitter eller ligger. Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger  TACO Er oppmerksom men noe urolig. vandrer rundt og snuser  BIFFEN Er urolig, veksler hurtig mellom  aktiviteter.
5 a
AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme Interessert, følger fig. uten avbrudd. BIFFEN  TACO Interessert, vil starte. Enkelte startforsøk Veldig intr, Gjentatte startforsøk .
5 b
AVST.LEK

Truer / aggresjon
Viser ingen trusseladferd BIFFEN TACO  Viser Enkelte trusselsignaler under momentets første del Viser Enkelte trusselsignaler under momentets første og andre del  Viser trusselsignaler-  under momentets 1 del.  Viser trusselsignaler  under momentets første og andre
5 c
ASVT.LEK
Nygjerrighet
Går ikke fram till fig. innen tiden Går fram når fig. aktiv på linjen TACO. Går fram når fig. gir seg tilkjenne  Går fram til fig. med lav kroppsholdning. og /eller tidsforsinkelse.  Går fram direkte til fig. uten hjelp.  BIFFEN
5 d
AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse Leker ikke,  men viser interesse Leker, griper forsiktig, slipper, drar ikke i mot. Griper. Trekker i mot men kan slippe og ta nytt tak TACO  Griper direkte med hela munnen. Drar  i mot, slipper ikke.  BIFFEN
5 e AVST.LEK
Samarbeid
Viser ingen interesse Blir aktiv men avbryter Er aktiv med. fig når denne er aktiv  BIFFEN Er aktiv med fig. Viser også Interesse mot passiv fig. TACO Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek.
6 a
OVERRASK.
Redsel
Stanser, kort stopp.  Huker seg og stopper.  Gjør  unna manøver uten å vende seg bort.  BIFFEN Flykter høyest 5 meter Flykter mer enn 5 meter TACO
6 b
OVERRASK
Trussel /aggresjon
Viser ingen trusseladferd BIFFEN  TACO Viser noe trusseladferd Viser trusseladferd over lengre tid  Viser trusseladferd   og noen angrep. Viser trusseladferd og angrep. Kan avsluttes med bitt.
6 c
OVERRASK.
Nysgjerrighet
Går fram når fører legger ned kjeledressen/ går ikke fram. Går fram når førere. sitter  på huk og prater til kjeledressen – samt roper på hunden TACO Går fram till kjeledressen  når fører står ved siden av.  BIFFEN Går fram til kjeledressen når fører har  gått halve distansen.  Går fram till kjeledressen uten hjelp
6 d
OVERRASK.
Vedvarende redsel
Ingen  tempo-
forandringer eller unna manøver  BIFFEN
Liten bue / liten tempoforandring / ser  bort ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1 passering. Mindre utslag ved 2 passering Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer TACO Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6 e
OVERRASK.
vedvarende
int.
Ingen interesse for kjeledressen  Stanser . Lukter/ser på kjeledressen en gang. BIFFEN TACO Stanser. Lukter/ser på kjeledressen minst to ganger. Biter i / leker med kjeledressen . Intr. avtar. Biter i/ leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer.
7 a
LYDFØLS.
Redsel
Stopper, kort stopp  BIFFEN Huker seg og stopper  Gjør unna manøver uten å vende seg bort Flykter høyst 5 meter. Flykter mer enn 5 meter TACO
7 b
LYDFØLS.
Nysgjerrighet
Går ikke fram i tid TACO Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet roper på hunden Går fram til skrammelet når fører står ved siden av . Går fram til skrammelet når fører har gått halve distansen.  Går fram till skrammelet uten hjelp.  BIFFEN
7 c
LYDFØLS.
Vedvarende redsel
Ingen tempo-
forandringer eller unnamanøver  BIFFEN
Liten bue / liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene Liten bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering TACO Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7 d
LYDFØLS.
vedvarende
int.
Viser ingen interesse. BIFFEN TACO  Stanser/ lukter /ser på lydkilden minst 1  gang Stanser/ lukter /ser på lydkilden minst 2  ganger  Biter / leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i / leker med lydkilden ved minst 2 eller flere passeringer
8 a
SPØKELSE
Trussel /aggresjon
Viser ingen Trusseladferd. Viser enkelte  trusselsignaler TACO Viser trusseladferd over lengre tid.  BIFFEN Viser stor trusseladferd og noen angrep.  Viser trusseladferd og flere angrep
8 b
SPØKELSE
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/resignerer  Ser mot spøkelse nå og da Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelse. Lange avbrudd. Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. korte avbrudd TACO Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.  BIFFEN
8 c
SPØKELSE
redsel
Oppholder seg hovedsak foran eller ved siden av fører.  BIFFEN Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører. avstandsregulering  Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører. pendler mellom fluktstart og kontroll Oppholder seg hovedsaklig bak fører. pendler mellom fluktstart og kontroll TACO Flykter lengre enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate plassen 
8 d
SPØKELSE
Nysgjerrighet 
Går fram når fører har tatt av fig. drakten. TACO Går fram når fører snakker med fig/ roper på hunden  Går fram til spøkelse når fører står ved siden av  BIFFEN Går fram til spøkelse  når fører har gått halve avstanden.  Går fram till spøkelse uten hjelp.
8 e
SPØKELSE
Kontakt
Avviser eller unngår kontaktforsøk/tar ikke kontakt innen tiden Aksepterer kontakt fra spøkelse uten å besvare TACO Besvarer kontaktforsøk  Tar selv kontakt. Balansert  BIFFEN Intensivt kontaktadferd mot fig.. Kan hoppa og bjeffe.
9 a LEK 2

Lekelyst
Leker ikke. Leker ikke, men viser interesse Starter langsomt, blir aktiv TACO Leker aktivt – starter raskt  BIFFEN Leker veldig  aktivt – starter veldig raskt.
9 b LEK 2

Gripning
Griper ikke Leker ikke men viser interesse. Griper forsiktig eller nyper i gjenstanden Griper direkte med hele munnen BIFFEN   TACO Griper direkte, hugger i gjenstanden
10 SKUDD Viser ingen berørthet: rask kontroll og siden helt uberørt  BIFFEN Kontr. som forsvinner etter første skudd.. Bryter men opptar aktivitet Avtagende reakt./retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv Avbryter lek eller passivitet. låser seg mot skytter eller annet Retunerer ikke til lek/passivitet TACO Vedvarende uro etter flere skudd. avbryter eller tydelige flukttendenser. / Avstår skuddet