Mh beskrivelse C- kullet

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT-
Hilsning
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt. Rygger og drar seg unna Aksepterer kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna  Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert BÆRTA Intensiv kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe.
1 b
KONTAKT
Samarbeid
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk Følger med motvillig. Strever mot eller trekker i annen retning Følger med hele veien. Nøytral  Følger med villig. Engasjerer seg. BÆRTA Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer og/eller  bite forsøk Unnviker, drar sig unna, tar evt, kontakt med fører. Aksepterer/ nøytral  Aksepterer. svarer med kontaktadferd BÆRTA Aksepterer. Intensiv kontakt-adferd mot testleder
2a LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke men viser interesse. Leker ,starter langsomt men blir aktiv. BÆRTA Leker aktivt, starter raskt.  Leker veldig  aktivt, starter veldig raskt
2b LEK 1
Griping
Griper ikke. Griper ikke, men snuser på gjenstanden. Griper forsiktig eller nyper i gjenstanden BÆRTA Griper direkte med hele munnen. Griper direkte, hugger .gjenstanden
2 c LEK 1
Dragkamp
Griper ikke Griper forsiktig, slipper, holder, drar ikke i mot. BÆRTA Biter, drar  i mot , slipper ,tar nytt tak Griper direkte med hela munnen, drar  i mot til testleder slipper. Griper direkte med hela munnen, rykker, drar i mot til testleder. slipper
3 a JAKT
Forfølgelse
Starter ikke Starter men avbryter BÆRTA Starter eller springer langsomt. Kan øke farten. Avslutter. Starter med høy fart, målrettet -bremser ned  ved byttet  Starter direkte , stor fart Løper forbi byttet. Kan snu.
3 b JAKT
Gripning
Overser byttet/
Springer ikke frem BÆRTA
Griper ikke, snuser på gjenstanden.  Griper  noe tvilende
eller med tidsforsinkelse.
Griper direkte, slipper. Griper direkte, beholder byttet minst 3 sek. 
4AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/inaktiv. Er oppmerksom og   rolig, står,  sitter eller ligger. Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger  Er oppmerksom men noe urolig. vandrer rundt og snuser BÆRTA Er urolig, veksler hurtig mellom  aktiviteter.
5 a
AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme BÆRTA Interessert, følger fig. uten avbrudd.  Interessert, vil starte. Enkelte startforsøk Veldig intr, Gjentatte startforsøk .
5 b
AVST.LEK

Truer / aggresjon
Ingen bjeff eller knurring BÆRTA Enkelte bjeff og/eller knurringer under momentets første del Enkelte bjeff og/eller knurringer under momentets første og andre del  Viser trusseladferd- , Bjeffer og knurrer under momentets 1 del.  Viser trusseladferd ,bjeffer og knurringer under momentets første og andre
5 c
ASVT.LEK
Nygjerrighet
Går ikke fram till fig. Uinteressert Går fram når fig. prater og leker med gjenstand. Går fram når fig. gir seg tilkjenne  Går fram til fig. med lav kroppsholdning. og /eller tidsforsinkelse.  Går fram direkte til fig. uten hjelp. BÆRTA
5 d
AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse Leker ikke,  men viser interesse BÆRTA Leker, griper forsiktig, slipper, drar ikke i mot. Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar i mot.  Griper direkte med hela munnen. Drar  i mot, slipper ikke. 
5 e AVST.LEK
Samarbeid
Viser ingen interesse Blir aktiv men avbryter BÆRTA Er aktiv med. fig når denne er aktiv  Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig.  Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek.
6 a
OVERRASK.
Redsel
Stanser, kort stopp. BÆRTA Huker seg og stopper.  Gjør  unna manøver uten å vende seg bort. Flykter høyest 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6 b
OVERRASK
Trussel /aggresjon
Viser ingen trusseladferd BÆRTA Viser noe trusseladferd Viser trusseladferd over lengre tid  Viser trusseladferd   og noen angrep. Viser trusseladferd og angrep. Kan avsluttes med bitt.
6 c
OVERRASK.
Nysgjerrighet
Går fram når fører legger ned kjeledressen/ går ikke fram. Går fram når førere. setter seg på huk og prater til kjeledressen – roper på hunden Går fram till kjeledressen  når fører står ved siden av. Går fram til kjeledressen når fører har  gått halve distansen.  Går fram till kjeledressen uten hjelp BÆRTA
6 d
OVERRASK.
Vedvarende redsel
Ingen  tempo-
forandringer eller unna manøver BÆRTA
Liten bue / liten tempoforandring / ser  bort ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1 passering. Mindre utslag ved 2 passering Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6 e
OVERRASK.
vedvarende
int.
Ingen interesse for kjeledressen BÆRTA Stanser . Lukter/ser på kjeledressen en gang. Stanser. Lukter/ser på kjeledressen minst to ganger. Biter i / leker med kjeledressen . Intr. avtar. Biter i/ leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer.
7 a
LYDFØLS.
Redsel
Stopper, kort stopp  Huker seg og stopper BÆRTA Gjør unna manøver uten å vende seg bort Flykter høyst 5 meter. Flykter mer enn 5 meter
7 b
LYDFØLS.
Nysgjerrighet
Går ikke fram Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet roper på hunden Går fram till skrammelet når fører står ved siden av . Går fram til skrammelet når fører har gått halve distansen.  Går fram till skrammelet uten hjelp. BÆRTA
7 c
LYDFØLS.
Vedvarende redsel
Ingen tempo-
forandringer eller unnamanøver BÆRTA
Liten bue / liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene Liten bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst to passeringer Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7 d
LYDFØLS.
vedvarende
int.
Ingen interesse for lydkilden. BÆRTA Stanser/ lukter /ser på lydkilden minst 1  gang Stanser/ lukter /ser på lydkilden minst 2  ganger Biter / leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i / leker med lydkilden ved minst 2 eller flere passeringer
8 a
SPØKELSE
Trussel /aggresjon
Viser ingen Trusseladferd. BÆRTA Viser noe trusseladferd Viser trusseladferd over lengre tid.  Viser stor trusseladferd og noen angrep.  Viser trusseladferd og flere angrep
8 b
SPØKELSE
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/resignerer  Ser mot spøkelse nå og da BÆRTA Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelse. Lange avbrudd. Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. korte avbrudd  Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.
8 c
SPØKELSE
redsel
Oppholder seg hovedsak foran eller ved siden av fører. Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører. avstandsregulering  Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører. pendler mellom fluktstart og kontroll BÆRTA Oppholder seg hovedsaklig bak fører. pendler mellom fluktstart og kontroll  Flykter lengre enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate plassen MIKA
8 d
SPØKELSE
Nysgjerrighet 
Går fram når fører har tatt av fig. drakten. Går fram når fører snakker med fig/ roper på hunden  Går fram til spøkelse når fører står ved siden av Går fram til spøkelse  når fører har gått halve avstanden. BÆRTA Går fram till spøkelse uten hjelp.
8 e
SPØKELSE
Kontakt
Avviser eller unngår kontaktforsøk Aksepterer kontakt- helt uengasjert  men drar seg ikke  unna Besvarer kontaktforsøk  Tar selv kontakt. Balansert BÆRTA Intensivt kontaktadferd mot fig.. Kan hoppa og bjeffe.
9 a LEK 2

Lekelyst
Leker ikke. Leker ikke, men viser interesse Leker,  starter langsomt men blir aktiv BÆRTA Leker aktivt – starter raskt  Leker veldig  aktivt – starter veldig raskt.
9 b LEK 2

Gripning
Griper ikke Leker ikke men viser interesse. Griper forsiktig eller nyper i gjenstanden Griper direkte med hele munnen BÆRTA Griper direkte, hugger i gjenstanden
10 SKUDD Viser ingen berørthet: rask kontroll og siden helt uberørt  Kontr. som forsvinner etter første skudd.. Bryter men opptar aktivitet BÆRTA Avtagende reakt./retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv Avbryter aktivitet/fokuserer mot skytten. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet Vedvarende uro etter flere skudd. avbryter eller tydelige flukttendenser. / Avstår skuddet