Mh beskrivelse G kullet
Gira 31 mnd-Gjennomført Film finnes på eiers side: Kennel Dalsrud/Gira-Mh
Mia 25 mnd- Gjennomført (av ukjent grunn mangler avkryssning i 2 felt: 2c/6a på skjema)
Lotus 25 mnd- Gjennomført i Sverige
Minos ?? mnd- Gjennomført i Finland (resultat kommer- er skuddfast)

Moment 1 2 3 4 5
1 a KONTAKT-
Hilsning
Avviser kontakt. Knurring og/eller biteforsøk Unnviker kontakt ved å trekke seg unna. Aksepterer kontakt, helt uengasjert, men drar seg ikke unna  Tar kontakt selv eller når fører tar kontakt. Balansert GIRA LOTUS Intensiv kontaktatferd mot testleder. Kan hoppe og bjeffe. MIA
1 b
KONTAKT
Samarbeid
Følger ikke med tross gjentatte lokke forsøk Følger med motvillig. Følger med hele veien. Nøytral  Følger med villig. Engasjerer seg. MIA GIRA LOTUS Følger med villig. Viser intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer
1c
KONTAKT
Håndtering
Avviser, knurrer og/eller  bite forsøk Unnviker, trekker seg unna, eller søker støtte hos fører. Aksepterer/ nøytral  MIA Aksepterer. svarer med kontaktadferd GIRA LOTUS Aksepterer. Intensiv kontakt-adferd mot testleder
2a LEK 1
Lekelyst
Leker ikke Leker ikke men viser interesse. Leker ,starter langsomt men blir aktiv. Starter rask, leker aktivt. MIA GIRA  LOTUS Leker veldig  aktivt, starter veldig raskt
2b LEK 1
Griping
Griper ikke. Griper ikke, men snuser på gjenstanden. Griper forsiktig eller nyper i gjenstanden MIA Griper direkte med hele munnen. GIRA  LOTUS Griper direkte, hugger .gjenstanden
2 c LEK 1
Dragkamp
Griper ikke Griper forsiktig, slipper, holder, drar ikke i mot. Biter, drar  i mot , slipper ,tar nytt tak Griper direkte med hela munnen, drar  i
mot til testleder slipper. GIRA
Griper direkte med hela munnen, rykker, drar i mot til testleder. slipper LOTUS
3 a JAKT
Forfølgelse
Starter ikke MIA (1+2 gang) LOTUS (1 gang) Starter men avbryter GIRA (1gang) Starter eller springer langsomt. Kan øke farten. Avslutter. Starter med høy fart, målrettet -bremser
ned  ved byttet (2gang)  GIRA
Starter direkte , stor fart Løper forbi byttet. Kan snu. LOTUS(2 gang)
3 b JAKT
Gripning
Overser byttet/ Springer ikke frem MIA(1+2 gang) GIRA(1gang)
LOTUS (1 + 2 gang
Griper ikke, snuser på gjenstanden  GIRA.(2 gang) Griper  noe tvilende
eller med tidsforsinkelse.
Griper direkte, slipper. Griper direkte, beholder byttet minst 3 sek. 
AKTIVITET Er uoppmerksom/ uinteressert/inaktiv. Er oppmerksom og   rolig, står,  sitter eller ligger. LOTUS Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger  MIA Er oppmerksom men noe urolig.
vandrer rundt og snuser  GIRA
Er urolig, veksler hurtig mellom  aktiviteter.
5 a
AVST.LEK
Interesse
Engasjeres ikke av fig. Uinteressert Kontroll. Avbrudd kan forekomme MIA GIRA Interessert, følger fig. uten avbrudd. LOTUS Interessert, vil starte. Enkelte startforsøk Veldig intr, Gjentatte startforsøk .
5 b
AVST.LEK

Truer/ aggresjon
Viser ingen trusseladferd GIRA MIA  Viser Enkelte trusselsignaler under momentets første del Viser Enkelte trusselsignaler under momentets første og andre del  Viser trusselsignaler-  under momentets
1 del. 
Viser trusselsignaler  under momentets første og andre
5 c
ASVT.LEK
Nygjerrighet
Går ikke fram till fig. innen tiden LOTUS GIRA Går fram når fig. aktiv på linjen. Går fram når fig. gir seg tilkjenne  Går fram til fig. med lav kroppsholdning.
og /eller tids forsinkelse. 
Går fram direkte til fig. uten hjelp. MIA LOTUS
5 d
AVST.LEK
Lekelyst
Viser ingen interesse GIRA Leker ikke,  men viser interesse  MIA Leker, griper forsiktig, slipper, drar ikke i mot. Griper. Trekker i mot men kan slippe
og ta nytt tak 
Griper direkte med hela munnen. Drar  i mot, slipper ikke. LOTUS
5 e AVST.LEK
Samarbeid
Viser ingen interesse MIA GIRA Blir aktiv men avbryter Er aktiv med. fig når denne er aktiv LOTUS Er aktiv med fig. Viser også Interesse
mot passiv fig.
Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek.
6 a
OVERRASK.
Redsel
Stanser, kort stopp. Huker seg og stopper. LOTUS Gjør  unna manøver uten å vende seg bort.  GIRA Flykter høyest 5 meter Flykter mer enn 5 meter
6 b
OVERRASK
Trussel /aggresjon
Viser ingen trusseladferd LOTUS MIA GIRA  Viser noe trusseladferd Viser trusseladferd over lengre tid  Viser trusseladferd   og noen angrep. Viser trusseladferd og angrep. Kan avsluttes med bitt.
6 c
OVERRASK.
Nysgjerrighet
Går fram når fører legger ned kjeledressen/ går ikke fram. MIA Går fram når førere. sitter  på huk og prater til kjeledressen – samt roper på hunden GIRA Går fram till kjeledressen  når fører står ved siden av. Går fram til kjeledressen når fører har
gått halve distansen. LOTUS
Går fram till kjeledressen uten hjelp
6 d
OVERRASK.
Vedvarende redsel
Ingen  tempo- forandringer eller unna manøver LOTUS Liten bue / liten tempoforandring / ser  bort ved noen av passeringene Bue eller tempoforandring ved 1 passering. Mindre utslag ved 2 passering  MIA Bue eller tempoforandring av samme
styrke ved minst to passeringer GIRA 
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
6 e
OVERRASK.
vedvarende
int.
Ingen interesse for kjeledressen LOTUS Stanser . Lukter/ser på kjeledressen en gang. GIRA  Stanser. Lukter/ser på kjeledressen minst to ganger .MIA Biter i / leker med kjeledressen . Intr. avtar. Biter i/ leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer.
7 a
LYDFØLS.
Redsel
Stopper, kort stopp  Huker seg og stopper GIRA LOTUS Gjør unna manøver uten å vende seg bort Flykter høyst 5 meter .MIA Flykter mer enn 5 meter
7 b
LYDFØLS.
Nysgjerrighet
Går ikke fram i tid Går fram når fører sitter på huk og prater med skrammelet roper på hunden GIRA Går fram til skrammelet når fører står ved siden av .MIA Går fram til skrammelet når fører
har gått halve distansen. LOTUS
Går fram till skrammelet uten hjelp.
7 c
LYDFØLS.
Vedvarende redsel
Ingen tempo- forandringer eller unnamanøver  GIRA LOTUS Liten bue / liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene MIA Liten bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Bue eller tempoforandring av samme
styrke ved minst to passeringer
Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer
7 d
LYDFØLS.
vedvarende int.
Viser ingen interesse. LOTUS Stanser/ lukter /ser på lydkilden minst 1  gang Stanser/ lukter /ser på lydkilden minst 2  ganger MIA GIRA Biter / leker med lydkilden. Interessen avtar Biter i / leker med lydkilden ved minst 2 eller flere passeringer
8 a
SPØKELSE
Trussel /aggresjon
Viser ingen Trusseladferd. Viser enkelte  trusselsignaler MIA Viser trusseladferd over lengre tid.  GIRA LOTUS Viser stor trusseladferd og noen angrep.  Viser trusseladferd og flere angrep
8 b
SPØKELSE
Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/resignerer  Ser mot spøkelse nå og da Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelse. Lange avbrudd. Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. korte avbrudd GIRA Kontrollerer/ viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet. MIA LOTUS
8 c
SPØKELSE
redsel
Oppholder seg hovedsak foran eller ved siden av fører. GIRA Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører. avstandsregulering  Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører. pendler mellom fluktstart og kontroll LOTUS Oppholder seg hovedsaklig bak fører.
pendler mellom fluktstart og kontroll
Flykter lengre enn båndets lengde. Kan søke støtte hos tilskuerne eller forlate plassen MIA
8 d
SPØKELSE
Nysgjerrighet 
Går fram når fører har tatt av fig. drakten. GIRA Går fram når fører snakker med fig/ roper på hunden LOTUS Går fram til spøkelse når fører står ved siden av  MIA Går fram til spøkelse  når fører har
gått halve avstanden. 
Går fram till spøkelse uten hjelp.
8 e
SPØKELSE
Kontakt
Avviser eller unngår kontaktforsøk/tar ikke kontakt innen tiden GIRA Aksepterer kontakt fra spøkelse uten å besvare Besvarer kontaktforsøk  Tar selv kontakt. Balansert MIA LOTUS Intensivt kontaktadferd mot fig.. Kan hoppa og bjeffe.
9 a LEK 2

Lekelyst
Leker ikke. Leker ikke, men viser interesse Starter langsomt, blir aktiv MIA Leker aktivt – starter raskt
GIRA LOTUS
Leker veldig  aktivt – starter veldig raskt.
9 b LEK 2

Gripning
Griper ikke Leker ikke men viser interesse. Griper forsiktig eller nyper i gjenstanden MIA GIRA Griper direkte med hele munnen LOTUS Griper direkte, hugger i gjenstanden
10 SKUDD Viser ingen berørthet: rask kontroll og siden helt uberørt  LOTUS Kontr. som forsvinner etter første skudd.. Bryter men opptar aktivitet GIRA Avtagende reakt./retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv Avbryter lek eller passivitet. låser seg
mot skytter eller annet Retunerer ikke til lek/passivitet
Vedvarende uro etter flere skudd. avbryter eller tydelige flukttendenser. / Avstår skuddet MIA